Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

      pdf verzija

 

Kukuruzni plamenac - Ostrinia nubilalis

 

 

Csalomon® mamak za kukuruznog plamenca nije feromon. U pitanju je hranidbeni atraktant pa privlači i mužjake i ženke.

Opis: Telo leptira je 14 do 16mm dužine. Raspon krila je 20 do 30 mm. Osnovna boja prednjih krila mužjaka je svetlobraon, sa šarama krem boje. Zadnja krila su sivo mrka, sa žutobelim pojasevima, tačkama i cik cak linijama. Osnovna boja ženki je od žuto bele do boje gline. Na prednjm krilima sa mrkim šarama.

 

Štete: prave gusenice na kukuruzu, paprici, hmelju, sirku. Tek ispiljena gusenica pravi "prozorčiće" - male rupice na listovima. Kasnije se gusenice ubušuju u stablo, metlicu, klip, plod paprike a hrane se i zrnima kukuruza što otvara ulaz za razvoj gljivica.

Klopku treba postaviti na visinu od 1 do 1,5 metar u kukuruzu ili hmelju ili ako se postavlja u usevu paprike u visini najviših delova useva. Uobičajena pojava leptira je početkom maja.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske): hvata se veći broj sovica (Autographa, Abrostola, Helicoverpa...) koje su mnogostruko veće i jasno se razlikuju. Ponekad se hvata veoma sličan plamenac Pleuroptya ruralis čija larva živi na koprivi. Ona je nešto veća, krila imaju jači biserni sjaj i manje više su providna.

 

Dužina trajanja Csalomon® klopke zavisi od uslova tokom godine. U zavisnosti od temperature jedan mamak traje 4 do 6 nedelja. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog mamka da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje. Preporučuje se upotreba vršaste klopke (VAR+) koja pokazuje visoku efikasnost pri maloj brojnosti leptira, ali je odlična i za praćenje dinamike tokom sezone. U donju posudu mora se sipati voda u kojoj će se insekti daviti (tada ih je teško tačno prebrojati) ili se u vodu stavi par kapi insekticida na bazi malationa ili pirimifos-metila.

Csalomon® BISEX klopke za kukuruznog plamenca je najbolje koristitit za rano odkrivanje pojave prvih leptira i praćenje promena brojnosti. Obzirom da klopka hvata i ženke, mogu se primerci koristiti za proučavanje stanja zrelosti i fertilnosti. Suzbijanje treba obaviti kada se pojave prve ispiljene larve, pre ubušivanja u tkivo.

 

 

 

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

 

Stanje štetnih organizama u poljoprivredi

www.agroupozorenje.rs

podelite podatke iz Vašeg voćnjaka sa ostalima

 

Feromone koji će se kasnije koristiti čuvati na temeraturi od -5 do -10OC (u zamrzivaču)

 

     pdf verzija

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved