Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

     Vrste klopki

  Uvođenje GlobalGAP standarda

  Izdavačka delatnost

Hemijske industrije stalno stvaraju pesticide sa novim aktivnim materijama ili novim kombinacijama aktivnih materija.

Pošto štetni organizmi imaju određene specifičnosti vezane za određene klimatkse prilike, potrebno je pre široke upotrebe ispitati efikasnost i doze pojedinih pesticida.

 

 

Kompanije za proizvodnju semena stvaraju nove sorte i hibride. Ogledima one proveravaju da li im uslovi spoljašnje sredine odgovaraju kod nas.

 

 

Ogledi se izvode kod poljoprivrednih proizvođača pod stalnim nadzorom stručnog lica iz firme Agroprotekt u poljskim uslovima.

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved